Tidevannet
Analogt fotografi og performance
2014  

Etter 12 dager på fyret begynte det å skje ting. Havet begynte å synke og øya ble gradvis større. I løpet av dag 13 var vannet så lavt at vi kunne gå helt ut til de ytterste klippene, som vanligvis kun var forbeholdt de aller modigste fuglene. Syv dager med sammenhengende lavvann gjorde at vi kunne gå på havets bunn. Nye observasjoner, lukter og lyder fikk oss i å forstå øya bedre og ga oss innblikk i en ukjent og annerledes verden.
 
Verket ble vist under OctoberOpen på Hydrogenfabrikken i Fredrikstad og Prøverommet på Bergen Kjøtt høsten 2014.