Oscar Hagbard og Peter Dean har jobbet som en kunstnerduo siden 2013. Vårt kunstnerskap går hovedsakelig ut på å utforske menneskers forhold til resten av naturen, og å reflektere rundt de etiske aspektene ved antroposentrisme – tanken om at mennesker er hevet over resten av naturen og de eneste med egenverdi. I denne utforskningen har vi selv en sentral rolle: Ved å oppholde oss i naturlandskaper som tilsynelatende mangler menneskelige påvirkninger, og ved å bruke det vi kaller praktisk fenomenologi som verktøy, forsøker vi å skape relasjoner med naturen som ikke tar utgangspunkt i dens nytteverdi, men i tanken om at naturen har en verdi i seg selv. I disse møtene med naturen bruker vi våre egne kropper og sanselighet som utgangspunkt for undersøkelser og observasjoner av den. Det vi ser, smaker, hører, føler og tenker dokumenterer vi blant annet med analogt storformatsfotografi (4×5”), tekst, skjemaer og skisser. Dette materialet presenteres på ulike måter, blant annet gjennom performancer og installasjoner.

 

Oscar Hagbard, født 1988, har en bachelor i kunst fra Kunsthøyskolen i Malmø. Peter Dean, født 1990, har en bachelor i kunst fra Kunst- og Designhøyskolen i Bergen.