Skogen er veldig variert, men allikevel ganske lik seg selv
Stedspesifikt installasjon, performance og publikasjon
Kongsberg Kunstforening
2018
 

Skogen er veldig variert, men allikevel ganske lik seg selv (2018) er et stedspesifikt verk av kunstnerduoen Oscar & Peter. Verket tar utgangspunkt i et avgrenset område i Kongsbergs nærliggende natur, nærmere bestemt sør på Storåsen, hvor duoen har oppholdt seg i perioder i løpet av det siste året. Her har de gjort undersøkelser, observasjoner og refleksjoner i møte med landskapet. Resultatet vises frem som kart og observasjonstavler, som er montert i skogen på Storåsen.
 

Verket inviterer til en nærere relasjon til den bynære naturen, og forsøker å vise en måte å se på naturen hvor ikke det handler om dens nytteverdi. Uteverket er ment å fungere som en møteplass for kunst og natur, og samtidig være en anledning til å tilbringe mer tid ute blant trær og mose.
 

Prosjektet er støttet av Kongsberg Kommune og laget i samarbeid med Kongsberg Kunstforening. For mer informasjon om prosjektet besøk oscarandpeter.com eller kongsbergkunst.no..